This is an example of a HTML caption with a link.
 
กิจกรรม
Previous
 • นิทรรศการเผยแพร่กิจกรรมการทำงานของโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน
 • งานสโมสรสันนิบาต จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556
 • รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • โครงการวิจัยการฟื้นฟูแหล่งอาหาร Food Bank
 • จุดเทียนชัยมงคลและถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา มหาราช
 • นิทรรศการปลูกข้าวโพดไม่เผาเพื่อลดมลพิษ เพิ่มเศรษฐกิจชุมชน
Next

งานวิจัย สวพส. ทั้งหมด
โครงการวิจัยการฟื้นฟูแหล่งอาหาร Food Bank

โครงการวิจัยการฟื้นฟูแหล่งอาหาร Food Bank

ปัจจุบันพื้นที่ป่าของประเทศไทยลดลงไปเป็นจำนวนมาก เป็นเหตุให้พันธุกรรมที่เป็นประโยชน์ในอดีตบางประเภทลดน้อยลงไปหรือบางชนิดสูญพันธุ์ไปก็มี ทำให้ความเป็นประโยชน์จากป่าที่ใช้เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ยา สมุน ไพร และพลังงานลดลง รายละเอียด...

การสังเคราะห์องค์ความรู้ของชุมชน

การสังเคราะห์องค์ความรู้ของชุมชน

ทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เพราะป่าไม้เป็นต้นกำเนิดของน้ำ ทั้งน้ำในการอุปโภคและบริโภคในเขตภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ที่สำคัญมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก... รายละเอียด...


งานพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งหมด
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม ชุมชนนี้ ไม่มีเผา

โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม ชุมชนนี้ ไม่มีเผา

ปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนช่วงฤดูแล้งของทุกปี ไม่เพียงส่งผลต่อกระทบสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ที่หมอกควันปกคลุมถึง แต่การเผาป่ายังทำให้หน้าดินในพื้นที่เกิดไฟป่าซ้ำซากขาดความสมบูรณ์และพังทลาย มีผลต่อการปลูกพืชแทบทุกชนิดในอนาคต... รายละเอียด...

การปลูกกาแฟเพื่อลดการเผา

การปลูกกาแฟเพื่อลดการเผา

การตัดไม้ทำลายป่าตามด้วยการเผาเศษวัชพืช ต้นไม้ รวมทั้งเศษพืชจากการทำการเกษตรต่างๆ ล้วนเป็นกิจกรรมและสาเหตุเพื่อทำการเกษตรของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ทั้งนี้มีปัจจัยต่างๆ ที่เป็นเหตุให้เกษตรกรต้องทำเช่นนั้น อาทิ การขาดความรู้ในการทำการเกษตรที่ถูกต้อง รายละเอียด...แนะนำองค์ความรู้ ทั้งหมด
สมุนไพรน่ารู้

สมุนไพรน่ารู้

สมุนไพร เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน บางชนิดอาจพบเห็นได้ยากง่ายต่างกันไป และแต่ละชนิดก็มีสรรพคุณไม่เหมือนกันด้วย ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาโบราณที่ใช้รักษากันมาตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย...


กะหล่ำดาว

กะหล่ำดาว

กะหล่ำดาวจัดอยู่ในวงศ์ Brassicaceae (Cruciferae) มีถิ่นกำเนิดแถบเมดิเตอร์เรเนียนและทางตะวันตกเฉียงใต้


รับสมัครงาน จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง

 • อุทยานหลวงราชพฤกษ์
 • โครงการถ่ายทอดความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชมชนพื้นที่สูง
 • ท่องเที่ยวโครงการหลวง
 • มูลนิธิโครงการหลวง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กรมหม่อนไหม
 • ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)